Osamotnienie w pandemii – oczami psychologa

Na przestrzeni wielu dziesięcioleci ludzkość borykała się z różnego rodzaju problemami i klęskami. Były one spowodowane różnymi czynnikami środowiskowymi, społecznymi, czy też politycznymi.

Sytuacjami trudnym, czy też kryzysowymi, były na przykład powodzie, pożary, itp. Niektórzy z nas pamiętają też kryzysy ekonomiczne i społeczne początku lat 80-tych oraz wszystkie ograniczenia i niedogodności  z tym związane. Sytuacje trudne i kryzysowe, jakkolwiek bardzo różne, miały wpływ na nasze życie. Generowały bardzo podobne niepokoje i negatywne stany emocjonalne.

Lęk oraz towarzyszące mu poczucie zagrożenia i niepewności, są typowe dla każdej sytuacji kryzysowej. Niezależnie od tego, czego konkretnie dana sytuacja kryzysowa dotyczy i jaki jest jej zasięg. Zdecydowana większość sytuacji kryzysowych, charakteryzuje się pewną nieprzewidywalnością. Wszystkie wiążą się z jakimś ograniczeniem i koniecznością zmiany dotychczasowych schematów działania.

Z psychologicznego punktu widzenia, większość sytuacji trudnych i kryzysowych przebiega jednak dość schematycznie i charakteryzuje się pewnymi etapami. Znajomość pewnych mechanizmów funkcjonowania człowieka w sytuacji kryzysowej, pozwala w miarę skutecznie wspierać i przeciwdziałać emocjonalnym skutkom sytuacji psychologicznie trudnej.

ETAPY PRZEŻYWANIA SYTUACJI TRUDNEJ

 1.  Lęk

Stan emocjonalny, który może pojawić się w pierwszym etapie sytuacji trudnej emocjonalnie. W zależności od nasilenia, może być czynnikiem motywującym, minimalizującym ewentualne straty poniesione na skutek sytuacji trudnej. Może być też czynnikiem destrukcyjnym sprawiającym, że człowiek nie myśli racjonalnie, popadając w panikę lub odwrotnie, bagatelizując i ignorując zagrożenie.

2.  Złość

Może się objawiać na przykład dużym napięciem emocjonalnym. Może temu towarzyszyć stres, konfliktowość, chęć obarczenia innych winą za sytuację, w której się znaleźliśmy.

3.  Adaptacja

Na tym etapie, następuje przystosowanie się do sytuacji trudnej. Wypracowanie nowych zasad funkcjonowania w społeczeństwie, zdobycie nowego doświadczenia, czy nowej wiedzy, pozwalających odnaleźć się w nowej sytuacji. Może być to na przykład nauczenie się korzystania z nowych technologii, umożliwiających zdalne komunikowanie się i współpracę bez wychodzenia z domu.

4.  Etap wzrostu pokryzysowego

W myśl starego polskiego porzekadła „co nas nie zabije, to nas wzmocni”  dopiero w sytuacjach kryzysowych uczymy się doceniać to, co mamy. Sytuacje trudne pokazują jak ważne są rzeczy, które do tej pory były dla nas normalne i oczywiste. Charakterystyczne dla wzrostu po kryzysie jest docenienie i wzmocnienie relacji z najbliższymi. Nowe umiejętności  i nowe doświadczenia życiowe pozwalają nam lepiej przystosować się do życia w nowych warunkach i  lepiej wykorzystywać to, co mamy.

Jak  możesz poradzić sobie w bieżącej sytuacji trudnej  ?

  1. Stosuj się do zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.
  2. Nie analizuj wszystkich danych katastroficznych pojawiających się w przestrzeni publicznej.
  3. Zastanów się nad tym , co można zrobić tu i teraz dla siebie i innych.
  4. Ustal sobie na nowo priorytety.
  5. Ustal sobie na nowo plan dnia.
  6. Dbaj o relacje z bliskimi. Utrzymuj z nimi kontakty, nawet jeśli nie możesz się spotykać osobiście.
  7. Ciesz się tym, co masz.
  8. Pamiętaj, że po każdej burzy wychodzi słońce.

 

aut. Piotr Kempiński

 

 

Podziel się
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email