Darowizny dla Hospicjum

W 2020 roku nasze Stowarzyszenie otrzymało darowizny na kwotę 174 699,80 gr, w tym z Fundacji ORLEN z Płocka,  ul. Chemików 7 kwotę 94 381,83 gr; pozostałe darowizny, to wpłaty od osób fizycznych i prawnych. Zgodnie ze sferą działalności pożytku publicznego,  środki z darowizn w całości przeznaczamy na cele statutowe:  działalność Hospicjum Domowego dla Dzieci,  działalność Hospicjum Domowego dla Dorosłych ,  działalność Oddziału Stacjonarnego Hospicjum  działalność Poradni Medycyny […]

ChariTrio dla Hospicjum

ChariTrio to projekt społeczny zrealizowany w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Poprzez zagranie cyklu koncertów charytatywnych członkowie zespołu chcieli poszerzać świadomość społeczeństwa o problemach hospicjum oraz zachęcać do alternatywnych form wolontariatu. Nazwa projektu pochodzi od połączenia dwóch słów: charity – dobroczynność oraz trio, ponieważ w jego skład wchodzi troje uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Płocku: Sara […]

Osamotnienie w pandemii – oczami psychologa

Na przestrzeni wielu dziesięcioleci ludzkość borykała się z różnego rodzaju problemami i klęskami. Były one spowodowane różnymi czynnikami środowiskowymi, społecznymi, czy też politycznymi. Sytuacjami trudnym, czy też kryzysowymi, były na przykład powodzie, pożary, itp. Niektórzy z nas pamiętają też kryzysy ekonomiczne i społeczne początku lat 80-tych oraz wszystkie ograniczenia i niedogodności  z tym związane. Sytuacje trudne i kryzysowe, jakkolwiek bardzo różne, miały wpływ na nasze życie. Generowały bardzo […]

UWAGA!!!

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami podejmowania działań mających na celu zmniejszenie możliwości transmisji koronawirusa SARS-CoV-2, dr n.med. Maciej Niedźwiecki – pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. Opieki Paliatywnej rekomenduje  akceptację realizacji świadczeń udzielanych przez hospicja domowe dla dorosłych i hospicja domowe dla dzieci w zmienionej formie. Obowiązkowe i wymagane przez NFZ wizyty personelu medycznego w domu pacjenta mogą być zastąpione, w miarę możliwości formami opieki, które […]

Wspólne kolędowanie w parafii w Rogozinie

1766,82 gr – tyle udało się zebrać na wspólnym kolędowaniu w parafii św.Faustyny Apostołki Bożego Miłosierdzia w Rogozinie💪♥️😘 Dziękujemy księdzu proboszczowi dr Januszowi Wiśniewskiemu za życzliwość i wieloletnią pomoc dla naszego Hospicjum🙂, pani Angelice Jezierskiej za organizację akcji 🙂, młodzieży ze świetlicy „Przystanek” za zaangażowanie🙂, parafianom za szczodrość🙂, pani Małgorzacie Gumulak za pyszną zupę pomidorową🍅🍲😋😋😋  

1% dla Hospicjum w roku 2020

W tym roku również możemy przekazać swój 1% na rzecz Hospicjum Płockiego  Dziękujemy naszym Darczyńcom ! ♥️ KRS: 0000025247

Głos człowieka zbliżającego się do śmierci

Wielu różnych ludzi przychodzi mnie teraz odwiedzać. Najbardziej pomagają mi Ci łagodni, kochający, nie osądzający, cierpliwi, chętni by siedzieć cichutko i słuchać. Nie spieszą się. Nie starają się odpowiedzieć na moje pytania, lecz w rzeczywistości często mówią – Nie wiem. Ale przychodzą niezmiennie, stale – aby pozostać ze mną aż umrę. Zbliżając się do śmierci, potrzebuję wielu rzeczy. Potrzebuję kogoś, kto będzie miał odwagę – by pozwolić mi mówić; […]

Znaczenie opieki paliatywnej w pracy z pacjentami chorującymi onklogicznie.

Wzrost świadomości społecznej w zakresie znaczenia opieki paliatywnej w pracy z pacjentami chorującymi onkologicznie oraz stworzenie interdyscyplinarnych zespołów opieki, znacznie poprawia jakość życia chorych i ich rodzin. Ważnym kryterium, które jest punktem wyjścia w pracy zespołu, to stała ocena komfortu  życia chorego dokonywana w 3 aspektach: sprawność fizyczna, stan psychiczny  oraz funkcjonowanie społeczne. W praktyce, może to oznaczać na przykład dbanie o podtrzymanie dotychczasowych zwyczajów chorego  oraz jego  dotychczasowego […]