Cennik

OPŁATY

  1. Opieka w HOSPICJUM STACJONARNYM, HOSPICJUM DOMOWYM DLA DOROSŁYCH, HOSPICJUM DOMOWYM DLA DZIECI,PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ jest BEZPŁATNA
  2. Pacjenci ZAKŁADU OPIEKUŃCZO – LECZNICZEGO w ramach kontraktu z NFZ ponoszą koszty wyżywienia i zakwaterowania w wysokości 70% otrzymywanego świadczenia ( Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 25 czerwca 2012r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych Dz. U. 2012 poz.731)

Termin przyjęcia musi być wcześniej ustalony z kierownikiem medycznym Zakładu i uzależniony jest od dysponowania wolnymi miejscami pobytowymi.

  1. Stowarzyszenie „Hospicjum Płockie” udostępnia dokumentację medyczną podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, natomiast indywidualna dokumentacja pacjenta może być udostępniona pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej na jego wniosek, w formie: wyciągu lub odpisu, kopii lub wydruku, informacji zawartych na elektronicznym nośniku danych

Udostępnienie dokumentacji medycznej jest NIEODPŁATNE i następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

  1. Placówka posiada umowę z zakładem pogrzebowym na przechowywanie zwłok nie odebranych z placówki przez okres dłuższy niż 72 godziny od chwili śmierci. Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym wynosi 50 (pięćdziesiąt) złotych za jedną dobę przechowywania.
Podziel się
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email