Darowizny dla Hospicjum

W 2020 roku nasze Stowarzyszenie otrzymało darowizny na kwotę 174 699,80 gr, w tym z Fundacji ORLEN z Płocka,  ul. Chemików 7 kwotę 94 381,83 gr; pozostałe darowizny, to wpłaty od osób fizycznych i prawnych. Zgodnie ze sferą działalności pożytku publicznego,  środki z darowizn w całości przeznaczamy na cele statutowe:  działalność Hospicjum Domowego dla Dzieci,  działalność Hospicjum Domowego dla Dorosłych ,  działalność Oddziału Stacjonarnego Hospicjum  działalność Poradni Medycyny […]