Autor: hospicjum

 • Darowizny dla Hospicjum

  Darowizny dla Hospicjum

  W 2020 roku nasze Stowarzyszenie otrzymało darowizny na kwotę 174 699,80 gr, w tym z Fundacji ORLEN z Płocka,  ul. Chemików 7 kwotę 94 381,83 gr; pozostałe darowizny, to wpłaty od osób fizycznych i prawnych. Zgodnie ze sferą działalności pożytku publicznego,  środki z darowizn w całości przeznaczamy na cele statutowe:  działalność Hospicjum Domowego dla Dzieci,  działalność Hospicjum Domowego dla Dorosłych ,  działalność Oddziału Stacjonarnego Hospicjum  działalność Poradni Medycyny…

 • ChariTrio dla Hospicjum

  ChariTrio dla Hospicjum

  ChariTrio to projekt społeczny zrealizowany w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Poprzez zagranie cyklu koncertów charytatywnych członkowie zespołu chcieli poszerzać świadomość społeczeństwa o problemach hospicjum oraz zachęcać do alternatywnych form wolontariatu. Nazwa projektu pochodzi od połączenia dwóch słów: charity – dobroczynność oraz trio, ponieważ w jego skład wchodzi troje uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Płocku: Sara Bisping-Janiak…

 • Osamotnienie w pandemii – oczami psychologa

  Osamotnienie w pandemii – oczami psychologa

  Na przestrzeni wielu dziesięcioleci ludzkość borykała się z różnego rodzaju problemami i klęskami. Były one spowodowane różnymi czynnikami środowiskowymi, społecznymi, czy też politycznymi. Sytuacjami trudnym, czy też kryzysowymi, były na przykład powodzie, pożary, itp. Niektórzy z nas pamiętają też kryzysy ekonomiczne i społeczne początku lat 80-tych oraz wszystkie ograniczenia i niedogodności  z tym związane. Sytuacje trudne i kryzysowe, jakkolwiek bardzo różne, miały wpływ na nasze życie. Generowały bardzo…