UWAGA!!!

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami podejmowania działań mających na celu zmniejszenie możliwości transmisji koronawirusa SARS-CoV-2, dr n.med. Maciej Niedźwiecki – pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. Opieki Paliatywnej rekomenduje  akceptację realizacji świadczeń udzielanych przez hospicja domowe dla dorosłych i hospicja domowe dla dzieci w zmienionej formie.

Obowiązkowe i wymagane przez NFZ wizyty personelu medycznego w domu pacjenta mogą być zastąpione, w miarę możliwości formami opieki, które zmniejszają ryzyko transmisji zakażenia pomiędzy chorym, jego rodziną i personelem medycznym.

W związku z powyższym rekomenduje wprowadzenie w życie poniżej przedstawionych zaleceń w okresie od 13.03.2020r. do 05.04.2020r.:

Hospicjum Domowe dla Dorosłych i Hospicjum Domowe dla Dzieci

Personel medyczny

– jeśli stan pacjenta nie wymaga wizyty zespołu medycznego zaleca się, aby:

1. Porady, konsultacje były realizowane codziennie u każdego pacjenta telefonicznie, zapewniając możliwość całodobowego kontaktu telefonicznego. W większości przypadków istnieje możliwość wykorzystania wideokonsultacji oprócz telefonu, co znacznie zwiększa jakość i profesjonalizm w ocenie pacjenta.

2. Leki i niezbędny sprzęt medyczny, jeśli zachodzi taka konieczność, zostanie dowieziony przez personel, zgodnie z potrzebami i zleceniami lekarskimi.

Jeżeli istnieje potrzeba odbycia wizyty medycznej w domu pacjenta, należy wizytę odbyć z zachowaniem wszelkich warunków bezpieczeństwa personelu, pacjenta i jego rodziny. Zalecane jest stosowanie jednorazowych środków ochrony osobistej ( maseczka, fartuch, rękawiczki), jeśli obecne są objawy sugerujące infekcję u chorego.

Odprawy medyczne i konsultacje między członkami zespołu mogą odbywać się w formie telekomunikacji.

personel medyczny hospicjum z objawami nawet łagodnej infekcji nie powinien podejmować pracy.

Pacjenci zostaną poinformowani o zmianie formy sprawowanej opieki.

Pozostały personel hospicjum domowego (psycholog, pracownik socjalny, duchowny, fizjoterapeuta i wolontariusze

– ze względu na wysokie ryzyko transmisji zakażenia wśród pacjentów objętych domową opieką hospicyjną, ich rodzin i personelu medycznego hospicjów w aktualnej sytuacji epidemiologicznej, z dniem 13.03.2020r., w celu ograniczenia możliwości transmisji wirusa, zalecane jest ograniczenie realizacji wizyt w domu pacjenta. Porady i konsultacje mogą być realizowane telefonicznie, w zależności od potrzeb pacjentów i rodzin.

Hospicjum Stacjonarne dla Dorosłych i Hospicjum Stacjonarne dla Dzieci

Podobnie jak w warunkach szpitalnych zaleca się:

– odprawy personelu, konsultacje, zalecenia mogą być prowadzone w formie telekomunikacji

– ograniczenie ilości osób odwiedzających chorych do 1 osoby

– stosowanie wszelkich procedur mających na celu zmniejszenie ryzyka przeniesienia infekcji wirusowej pomiędzy pacjentami, ich rodzinami i członkami personelu hospicjum.

Ponadto w każdej jednostce przypomina się o stosowaniu środków ochrony indywidualnej oraz przestrzeganiu procedur i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Dyrekcji Jednostki.

 

Podziel się
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email