Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • DirectionPłock, Polska

W ramach Kampanii „Hospicjum to też Życie" odbyło się widowisko słowno –muzyczne „Razem łatwiej" aut. dr Ewy Magierskiej(pracującej w naszym Hospicjum Domowym dla dzieci), pod przewodnictwem pani Marzeny Majtczak. W widowisku wzięli udział uczniowie z II i V klasy podstawowej Szkoły Muzycznej w Płocku. Widowisko można było obejrzeć dwukrotnie. W godzinach przedpołudniowych do auli Szkoły muzycznej przyszła młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów; wieczorem wolontariusze, sponsorzy, pracownicy oraz mieszkańcy Płocka. Sala była wypełniona po brzegi. Tematem przewodnim przedstawienia był człowiek - zagubiony i samotny w swojej chorobie. Przesłaniem zaś – otwarcie się na innych ludzi – by móc z nimi przezwyciężyć największe cierpienie. Poprzez Kampanię, która już po raz drugi odświeża problematykę wolontariatu hospicyjnego, zgłasza się do nas coraz więcej wolontariuszy, chcących podjąć współpracę z naszym Hospicjum. Są to ludzie w różnym wieku. Często na początku nie mają skonkretyzowanych pomysłów na to co chcieliby robić, jak pomóc. Przychodzą jednak z otwartym sercem gotowi podjąć każde działanie na rzecz drugiego człowieka. Z czasem odnajdują się w hospicyjnej społeczności i stają się ekspertami z różnych dziedzin, np. w kolportażu ulotek, w układaniu pościeli, w pozyskiwaniu funduszy, w adresowaniu kopert. Są też tacy, co przychodzą tylko na chwilę. Ważne, że w ogóle przychodzą.

Od 2005r. nasze Stowarzyszenie współpracuje z Zakładem Karnym w Płocku w ramach programu resocjalizacyjnego " Praca więźniów na rzecz Hospicjum". Na oddziałach Hospicjum pracuje przewaznie dwóch skazanych, natomiast jeden skazany zajmuje się pielęgnacją terenu przyległego do Hospicjum. Do obowiązków więźniów- wolontariuszy należy utrzymywanie czystości na oddziałach, pomoc w opiece nad pacjentami ( przygotowywanie posiłków, karmienie, wspomaganie czynności samoobsługowych chorych), drobne prace remontowe, porządkowanie terenu przyległego do Hospicjum.

Celem współpracy z Zakładem Karnym obok wsparcia hospicjum poprzez pracę na rzecz pacjentów jest zmiana wizerunku skazanych oraz kształtowanie w społeczeństwie postaw tolerancji i akceptacji dla osób opuszczających zakłady karne. Pomimo wielu początkowych obaw związanych z tą współpracą, dziś z zadowoleniem możemy stwierdzić,że planowane cele zostały w pełni zrealizowane.

KRS Stowarzyszenia Hospicyjno-Paliatywnego 0000025247