UWAGA!!!

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami podejmowania działań mających na celu zmniejszenie możliwości transmisji koronawirusa SARS-CoV-2, dr n.med. Maciej Niedźwiecki – pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. Opieki Paliatywnej rekomenduje  akceptację realizacji świadczeń udzielanych przez hospicja domowe dla dorosłych i hospicja domowe dla dzieci w zmienionej formie. Obowiązkowe i wymagane przez NFZ wizyty personelu medycznego w domu pacjenta mogą być zastąpione, w miarę możliwości formami opieki, które zmniejszają […]